top of page

Informis Bloggen

Informis Bloggen är ett projekt inom FoU sektionen i Informis Group AB. Projektet är tänkt att bistå vid beslutsfattande inom företaget och ett sätt att utveckla företaget genom att förse företaget med kunskap kring företagande och investeringar som på sikt ska driva företaget framåt.

 

Målet för denna FoU sektion i företaget är att utveckla företagets kompetens för att driva verksamheten framåt och utveckla verktyg för en långsiktig tillväxt. Samtidigt är förhoppningen att inspirera andra företagare och privatpersoner att ständigt utveckla sina egna verksamheter och inspirera till utveckling genom utbildning. 

 

Sett till verksamhetens storlek är resurserna begränsade till FoU sektionen. Därför kommer stor vikt ligga i att utveckla företaget genom de resurssnålaste metoderna som vi anser vara lämpliga, till exempel men inte uteslutande; litteratur, föreläsningar och prenumerationer på relevanta tidningar och nyhetsbrev. Här på bloggen kommer vi försöka dela med oss av recensioner, kunskap och hur företaget utvecklas tack vare dessa metoder.

bottom of page